Αποτελέσματα 1 - 18 από 18 για "sikalastic 1k"

1K Sikalastic Sikalastic ®-1K . Το SikaLastic

Το SikaLastic -1K είναι ένα ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο κονίαμα
βάσεως τσιμέντου τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή ανθεκτικά σε αλκάλια.
Περιέχει ...

Ομάδα Προϊόντων *lastic | Sika Hellas ABEE 4, Sikalastic ®-1K ... 4 ...

1, Sikalastic Metal Primer, Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος (Κ), Ελληνικά, pdf, 0.26
MB. Sikalastic Metal Primer. Ημερομηνία: 30/05/2014.

Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις | Sika Hellas ABEE Το SikaLastic -1K ...

Το SikaLastic -1K είναι ένα ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο κονίαμα
βάσεως τσιμέντου τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή ανθεκτικά σε αλκάλια.
Περιέχει ...

Στεγανοποίηση | Sika Hellas ABEE

Waterproofing_Leak Sealing Solutions with Sika Injection Systems.pdf ... 10,
Sikalastic -1K : One component flexible waterproofing mortar, Brochures ...

Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις | Sika Hellas ABEE

Το SikaLastic -1K είναι ένα ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο κονίαμα
βάσεως τσιμέντου τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή ανθεκτικά σε αλκάλια.
Περιέχει ...

Όλο το Eνημερωτικό Υλικό | Sika Hellas ABEE

1, Sikalastic -1K : One component flexible waterproofing mortar, Brochures
Construction, Αγγλικά, pdf, 0.15 MB. Sikalastic -1K : One component flexible ...

Όλο το Eνημερωτικό Υλικό | Sika Hellas ABEE

15, Sikalastic-152: Flexible cementitious waterproofing and concrete protection ...
16, Sikalastic -1K : One component flexible waterproofing mortar, Brochures ...

Όλο το Eνημερωτικό Υλικό | Sika Hellas ABEE

15, Sikalastic-152: Flexible cementitious waterproofing and concrete protection ...
16, Sikalastic -1K : One component flexible waterproofing mortar, Brochures ...

Όλο το Eνημερωτικό Υλικό | Sika Hellas ABEE

11, Sikalastic-152: Flexible cementitious waterproofing and concrete protection ...
12, Sikalastic -1K : One component flexible waterproofing mortar, Brochures ...

Όλο το Eνημερωτικό Υλικό | Sika Hellas ABEE

13, Sikalastic-152: Flexible cementitious waterproofing and concrete protection ...
14, Sikalastic -1K : One component flexible waterproofing mortar, Brochures ...

Sika (L) | Sika Hellas ABEE

5, Sikalastic ®-1K , Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος (Κ), Ελληνικά, pdf, 0.30 MB.
Sikalastic ®-1K . Ημερομηνία: 23/06/2014.
010701010010000180_Sikalastic_1k_gr.

Αναζήτηση | Sika Hellas ABEE

Επικοινωνία · Όμιλος Sika . search. comp2 012323967052855431767:
vkp8psfh0pc /content/greece/main/el/system/search.html Αναζήτηση. System >
Αναζήτηση ...

Ομάδα Προϊόντων *lastic | Sika Hellas ABEE

4, Sikalastic ®-1K , Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος (Κ), Ελληνικά, pdf, 0.30 MB.
Sikalastic ®-1K . Ημερομηνία: 23/06/2014.
010701010010000180_Sikalastic_1k_gr.

Sika (L) | Sika Hellas ABEE

5, Sikalastic ®-1K , Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος (Κ), Ελληνικά, pdf, 0.30 MB.
Sikalastic ®-1K . Ημερομηνία: 23/06/2014.
010701010010000180_Sikalastic_1k_gr.

Sika Hellas ABEE

Επικοινωνία · Όμιλος Sika . search. comp2 012323967052855431767:
vkp8psfh0pc /content/greece/main/el/system/search.html ... ΟΜΙΛΟΣ Sika .
Επιλογή Χώρας ...

Τσιμεντοειδείς Κόλλες Πλακιδίων | Sika Hellas ABEE

SikaCeram®-243 UltraFlex. Η SikaCeram® -243 UltraFlex είναι ενός συστατικού,
υψηλής απόδοσης, τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, παραμορφώσιμη, ...

Βελτιωτικά Κονιαμάτων | Sika Hellas ABEE

Το Sika ViscoBond είναι συμπυκνωμένο υγρό πρόσμικτο, σχεδιασμένο για χρήση
ως ενισχυτικό πρόσφυσης σε τσιμεντοειδή κονιάματα σε εσωτερικές ή εξωτερικές ...

Κόλλες Πλακιδίων | Sika Hellas ABEE

SikaCeram®-243 UltraFlex. Η SikaCeram® -243 UltraFlex είναι ενός συστατικού,
υψηλής απόδοσης, τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, παραμορφώσιμη, ...