Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS)

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS)

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Η αναβάθμιση της θερμομόνωσης ενός κτιρίου μπορεί να οδηγήσει σε ενεργειακή εξοικονόμηση της τάξης του 30% ή και μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη μέσω της ελαχιστοποίησης των απωλειών της κατασκευής. Το Sika® ThermoCoat είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, αποτελούμενο από προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία έχουν ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητα τους και την αντοχή τους στο χρόνο.