Δεξαμενές Καθαρού και Ποσίμου Νερού

Συστήματα Βαφών

Βαφές

Οι ειδικές προστατευτικές βαφές/ επιστρώσεις Sika χρησιμοποιούνται, ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής, και σε συνδυασμό με ειδικά κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης στην εσωτερική επένδυση δεξαμενών ποσίμου νερού από μέταλλο και σκυρόδεμα.

Συστήματα Τσιμεντοειδών Επιστρώσεων

Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις

Η στεγανοποίηση νέων και παλαιών δεξαμενών ποσίμου νερού κατασκευασμένων από σκυρόδεμα συχνά γίνεται με χρήση τσιμεντοειδών κονιαμάτων ενός ή δύο συστατικών πιστοποιημένων για επαφή με πόσιμο νερό.

Συνθετικές Μεμβράνες

Συνθετικές Μεμβράνες

Η στεγανοποίηση με μεμβράνες Sikaplan βάσεως TPO (πολυολεφίνης) αποτελεί πολύ ανθεκτική και τεχνικά άρτια λύση για νέες κατασκευές και έργα ανακαινίσεων δεξαμενών ποσίμου νερού. Οι μεμβράνες Sikaplan που είναι σχεδιασμένες για επαφή με πόσιμο νερό, συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα πρότυπα υγιεινής.

Σφραγιστικά

Σφραγιστικά

Τα σφραγιστικά που χρησιμοποιούνται σε δεξαμενές ποσίμου νερού θα πρέπει να φέρουν εγκρίσεις σχετικά με την επαφή τους με πόσιμο νερό.