Σε βιομηχανίες ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή πτητικών χημικών συστατικών, ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες, τραυματισμό και οικονομικές απώλειες. Όλα τα ενεργά ηλεκτρονικά συστατικά και ο εξοπλισμός, π.χ. μικροτσίπ, ενσωματωμένα κυκλώματα και μηχανήματα είναι ευαίσθητα σε ηλεκτροστατικές εκκενώσεις (γνωστές και ως φαινόμενο Ηλεκτροστατικής Εκφόρτισης). Ακόμη και σε περιπτώσεις που επιφάνειες και εργαζόμενοι είναι εξοπλισμένοι για χειρισμό ηλεκτροστατικά ευαίσθητων συσκευών, μπορεί να λάβει χώρα απρόσεκτη επαφή και συνεπώς βλάβη. Τα συστήματα Sikagard® WallCoat ESD (Electro Static Discharge) για τοιχοποιίες μπορούν να περιφρουρήσουν την αξιοπιστία των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα.

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν