Πολύ συχνά, πριν την εκκίνηση οποιασδήποτε εφαρμογής του τελικά επιλεγμένου συστήματος δαπέδου, πρέπει να διαστρωθούν τσιμεντοειδή κονίαματα για την επιπέδωση και εξομάλυνση του υποστρώματος, πριν την τοποθέτηση πλακιδίων, παρκέτων, δαπέδων PVC, μοκέτας, εποξειδικών και πολυουρεθανικών ρητινών.
Διάστρωση SikaScreed® για εξομάλυνση δαπέδου

Ένα άψογο, μακράς διαρκείας δάπεδο φαίνεται όμορφο και προσφέρει λεία αίσθηση και ομαλότητα, όχι μόνο λόγω του συστήματος επικάλυψης δαπέδου που επιλέχθηκε, αλλά και της προετοιμασίας του υποστρώματος και του υποδαπέδου υποστήριξης. Ένα επιτυχώς σχεδιασμένο και εφαρμοσμένο σύστημα δαπέδου λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο δάπεδο και τις συνθήκες του υποστρώματος. Διαφορετικά υλικά εξομάλυνσης και προετοιμασίας θα χρησιμοποιηθούν εάν αυτό είναι τραχύ ή ατελές, κι άλλα εάν έχει διακυμάνσεις κλίσεων ή είναι αδύναμο.  

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της Sika για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα προετοιμασίας υποστρώματος, που περιλαμβάνει αστάρια, κονιάματα εξομάλυνσης και ταχύπηκτα κονιάματα διάστρωσης δαπέδων, όλα πλήρως συμβατά με τα συστήματα επικάλυψης δαπέδων της Sika που θα εφαρμοστούν στη συνέχεια.

Επιλέξτε κατηγορία κονιαμάτων εξομάλυνσης