Η Sika διαθέτει μία ευρεία γκάμα προϊόντων για δεξαμενές πόσιμου νερού, ανάλογα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και την πρόβλεψη απαιτούμενης συντήρησης. Ανεξαρτήτως επιλεχθείσας τεχνολογίας και συστήματος εφαρμογής, όλα τα προϊόντα φέρουν ειδική πιστοποίηση καταλληλότητας επαφής με πόσιμο νερό.

Συστήματα Sika® για εγκαταστάσεις διαχείρισης πόσιμου νερού

Το πόσιμο νερό είναι ένα βασικό αγαθό. Αυτό απαιτεί εξ ορισμού απόλυτες καθαρές και στεγανές εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσής του. Οι δεξαμενές και ταμιευτήρες που περιέχουν πόσιμο νερό δεν πρέπει μόνο να παραμένουν στεγανές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά επιπλέον τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για στεγανοποίηση να είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία και να συντηρούνται εύκολα. Τα συστήματα στεγανοποίησης Sika που χρησιμοποιούνται σε επαφή με πόσιμο νερό, συμμορφώνονται με τους αυστηρότερους κανονισμούς δημόσιων αρχών ύδρευσης. Είναι γνωστό εξάλλου πως η Sika είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις εξειδικευμένες απαιτήσεις που θέτουν οι βιομηχανίες και οι χώροι διαχείρισης τροφίμων και ποτών εν γένει που αποθηκεύουν νερό για χρήση στα προϊόντα τους. Ως παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή λύσεων στεγανοποίησης, η Sika διαθέτει την πλέον ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και συστημάτων, που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις των ιδιοκτητών, μηχανικών και εργολάβων που εμπλέκονται σε κατασκευή & συντήρηση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού.

Εξερευνήστε τις λύσεις Sika για δεξαμενές πόσιμου νερού

Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή συστήματος;