Οι ειδικές προστατευτικές βαφές/ επιστρώσεις Sika χρησιμοποιούνται, ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής, και σε συνδυασμό με ειδικά κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης στην εσωτερική επένδυση δεξαμενών ποσίμου νερού από μέταλλο και σκυρόδεμα.