Η στεγανοποίηση νέων και παλαιών δεξαμενών πόσιμου νερού κατασκευασμένων από σκυρόδεμα συχνά γίνεται με χρήση τσιμεντοειδών κονιαμάτων ενός ή δύο συστατικών πιστοποιημένων για επαφή με πόσιμο νερό.

Τα τσιμεντοειδή κονιάματα Sika

Είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα σε ό,τι αφορά στην καταλληλότητά τους για επαφή με πόσιμο νερό. Οι εγκρίσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas εργαστήριο σκυροδέματος