Οι υπόγειες κατασκευές εκτίθενται σε διαβρωτική δράση της οποίας η ένταση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Καταρχήν εξετάζεται η παρουσία νερού, είτε πρόκειται απλώς για παρουσία υγρασίας, διηθούμενο νερό ή νερό υπό υδροστατική πίεση. Άλλοι παράγοντες που εξετάζονται είναι η διαβρωτικότητα του νερού λόγω διάλυσης επιβλαβών χημικών ενώσεων και οι διαφορετικοί τύποι εδαφών. Κατόπιν αυτής της αξιολόγησης, λαμβάνεται η απόφαση για το κατάλληλο σύστημα στεγανοποίησης. Κάθε περίπτωση απαιτεί διαφορετικά και εξειδικευμένα συστήματα στεγανοποίησης.

Εξερευνήστε την γκάμα λύσεων της Sika για υπόγειες κατασκευές