Σε εργασίες ανακαίνισης, με στόχο τη συνολική επέκταση της διάρκειας ζωής του κτιρίου, ο τύπος του νέου συστήματος υγρομόνωσης που θα εφαρμοστεί εξαρτάται άμεσα από το υπόστρωμα, την αξιολόγηση της κατάστασης του υφιστάμενου συστήματος που έχει αστοχήσει, από το διαθέσιμο χρόνο και από τη διάρκεια ζωής του νέου συστήματος και τον προγραμματισμό συντήρησής του. Η Sika διαθέτει μία πλειάδα λύσεων, για κάθε τύπο υποστρώματος, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του νέου συστήματος.
Αεροδρόμιο Χονγκ Κονγκ

Το δώμα αποτελεί το πλέον εκτεθειμένο τμήμα / επιφάνεια ενός κτιρίου σε έντονα στοιχεία - κυμαινόμενες θερμοκρασίες, έντονη ηλιοφάνεια, χαλάζι, βροχή ή ακόμα και ισχυρό φαινόμενο υφαρπαγής ανέμου - περιβαλλοντικά στοιχεία που υποβαθμίζουν το σύστημα υγρομόνωσης με την πάροδο του χρόνου. Η διάρκεια ζωής ενός συστήματος υγρομόνωσης εξαρτάται από τον τύπο/την τεχνολογία του συστήματος, τις κλιματικές συνθήκες, τον προσανατολισμό και άλλους παράγοντες. Η διάρκεια ζωής ενός μέσου δώματος κυμαίνεται μεταξύ 15-30 ετών, ενώ η μέση διάρκεια ζωής μιας κτιριακής κατασκευής είναι μεταξύ 50-100 ετών, γεγονός που αυτόματα συνεπάγεται πως κάθε κτίριο θα χρειαστεί αντικατάσταση ή επισκευή του συστήματος υγρομόνωσης τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια λειτουργίας του.

Το
60-70%
των προβλημάτων διαρροής σε δώματα οφείλονται σε λανθασμένη εφαρμογή ή τοποθέτηση. Η Sika υποστηρίζει τα συνεργεία εφαρμογής με θεωρητικά σεμινάρια, πρακτική εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη, με στόχο τη σωστή εφαρμογή των προϊόντων της.
Πάνω από
10.000
εργολάβοι υγρομόνωσης δωμάτων σε περισσότερες από 80 χώρες έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από τη Sika. Διασφαλίζουμε την ποιότητα της εφαρμογής, όπου κι αν έχουμε έργα σε όλο τον κόσμο.
Περισσότερες από
30
δοκιμές υφαρπαγής ανέμου γίνονται κάθε χρόνο για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία συστημάτων υγρομόνωσης δώματος Sika, πριν αυτά εφαρμοστούν για να παραμείνουν αξιόπιστα για τα επόμενα 20-30 χρόνια.

Επιλέξτε το υφιστάμενο σύστημα υγρομόνωσης που θα πρέπει να αποκατασταθεί