Το σύστημα οποιουδήποτε δώματος αποτελείται από διάφορες στρώσεις, κάθε μία από τις οποίες επιτελεί κάποια συγκεκριμένη λειτουργία. Για να λειτουργήσει το σύστημα σωστά και να είναι ανθεκτικό, θα πρέπει οι στρώσεις να λειτουργούν συντονισμένα μεταξύ τους και με το δομικό υπόστρωμα του δώματος ώστε το όλο σύστημα να λειτουργεί μαζί σαν ένα. Στα επίπεδα δώματα με επικάλυψη φορτίου, το γαρμπίλι προστατεύει τη μεμβράνη από την έκθεση στο περιβάλλον, διαμορφώνει μια πυράντοχη στρώση και αποτρέπει την υφαρπαγή λόγω των ανεμοπιέσεων. Το σύστημα έχει περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης. Έχοντας λοιπόν χαμηλό κόστος συντήρησης και τοποθέτησης, αυτό το σύστημα αποτελεί μία ιδιαίτερα οικονομική λύση.

Επιλέξτε τεχνολογία συστήματος εφαρμογής