ΛΥΣΕΙΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

  Η Sika αναπτύσσει και εμπορεύεται μεγάλο αριθμό προσμίκτων και προσθέτων για χρήση σε σκυρόδεμα, τσιμέντο και κονιάματα. Τα προϊόντα αυτά βελτιώνουν συγκεκριμένες ιδιότητες του νωπού ή σκληρυμένου σκυροδέματος, όπως εργασιμότητα, ανθεκτικότητα, πρώιμες & τελικές αντοχές. Η απαίτηση για χρήση προσμίκτων σκυροδέματος σημειώνει σημαντική άνοδο αυτή την περίοδο, κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων απόδοσης του σκυροδέματος, του τσιμέντου και των κονιαμάτων, αλλά και της αυξανόμενης χρήσης εναλλακτικών υδραυλικών υλικών στο τσιμέντο, τα κονιάματα και το σκυρόδεμα.

  Περισσότερα για το Σκυρόδεμα
 • ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Οι λύσεις της Sika καλύπτουν ένα πλήρες εύρος τεχνολογιών που αφορούν στεγανοποίηση υπογείων, όπως εύκαμπτα συστήματα μεμβρανών, υγρές μεμβράνες, στεγανοποιητικά πρόσμικτα σκυροδέματος, συστήματα σφράγισης αρμών, κονιάματα στεγανοποίησης, ενέματα και επιστρώσεις. Βασικοί τομείς της συγκεκριμένης αγοράς αποτελούν τα υπόγεια, οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης, οι σήραγγες και όλες οι κατασκευές συγκράτησης νερού (π.χ. ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές, δεξαμενές αποθήκευσης).

  Περισσότερα για τη Στεγανοποίηση
 • ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ

  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ

  Η Sika παρέχει πλήρες εύρος συστημάτων στεγανοποίησης δωμάτων, τόσο με εύκαμπτες συνθετικές μεμβράνες, όσο και με υγρές. Η ζήτηση σε αυτόν τον τομέα της αγοράς οδηγείται από την ανάγκη για λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως με υιοθέτηση πράσινων, ψυχρών και ηλιακών δωμάτων, τα οποία ταυτόχρονα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2. Ενώ η ανακαίνιση υφιστάμενων δωμάτων συνεχίζει να έχει σημασία στις αναπτυγμένες αγορές, οι αναδυόμενες αγορές κινούνται προς την κατεύθυνση λύσεων υψηλότερης ποιότητας.

  Περισσότερα για τα Δώματα
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει λύσεις επισκευής και προστασίας, όπως π.χ. επισκευαστικά κονιάματα, προστατευτικές επιστρώσεις, έγχυτα κονιάματα και συστήματα ενίσχυσης. Οι τάσεις της αγοράς υπαγορεύονται από τις αυξανόμενες απαιτήσεις ποιότητας για προϊόντα και υπηρεσίες, με τους πελάτες να αναμένουν συμμόρφωση με παγκοσμίως ισχύοντα πρότυπα. Η παρούσα ανοδική τάση της ζήτησης αποδίδεται στον αυξανόμενο αριθμό έργων αποκατάστασης των υφιστάμενων υποδομών στον τομέα των μεταφορών, της διαχείρισης υδάτων και της ενέργειας.

  Περισσότερα για την Αποκατάσταση
 • ΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

  ΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

  Η ευρεία γκάμα της Sika περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας λύσεις ελαστικής σφράγισης και συγκόλλησης για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων σε όλες τις πιθανές εφαρμογές, π.χ. σφραγιστικά αρμών για προσόψεις ή ανθεκτικά σφραγιστικά για δάπεδα & εξειδικευμένες εφαρμογές, καθώς και πολλαπλών χρήσεων λύσεις συγκόλλησης για εσωτερικά φινιρίσματα ή την τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων.

  Περισσότερα για Σφράγιση & Συγκόλληση
 • ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

  Οι λύσεις και τα προϊόντα της Sika για τον τομέα αυτό περιλαμβάνουν όλα τα είδη των επιστρώσεων δαπέδου που απαιτούνται για τη βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, όπως για παράδειγμα φαρμακευτικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, παραγωγικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, χώρους στάθμευσης και οικιακής χρήσης ακίνητα. Κάθε τμήμα της αγοράς επιβάλλει τις δικές του ανάγκες όσον αφορά τη μηχανική φθορά, την αντιστατικά απόδοση, την αντι-ολισθηρότητα, την αισθητική εμφάνιση και τη χημική αντοχή ή την αντίσταση σε φωτιά.

  Περισσότερα για τα Δάπεδα
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  Οι αγορές που αφορούν το Βιομηχανικό Τομέα της Sika περιλαμβάνουν την κατασκευή αυτοκινήτων, εμπορικών οχημάτων (δομητική συγκόλληση, συγκόλληση τζαμιών, ακουστικά συστήματα, συστήματα ενίσχυσης), την αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (αντικατάσταση υαλοπινάκων αυτοκινήτων, επισκευή αμαξώματος), τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ηλιακή & αιολική) και τις εφαρμογές πρόσοψης (δομητική συγκόλληση τζαμιών, σφράγιση μονωτικών υαλοπινάκων). Η αυξανόμενη διείσδυση των τεχνολογιών της Sika είναι ιδιαιτέρως αισθητή στους τομές των εμπορικών οχημάτων και της αγοράς των ανταλλακτικών & εξαρτημάτων.

  Περισσότερα για τη Βιομηχανία