Σφράγιση και Συγκόλληση Εξωτερικών Προσόψεων

Sikaflex®-521 UV

Το  Sikaflex®-521 UV είναι 1-συστατικού σφραγιστικό βάσης υβριδικής πολυουρεθάνης (πολυμερή τερματισμού σε σιλάνια), που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Είναι πολλαπλών εφαρμογών, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές χρήσεις.

Sikaflex®-552

Το Sikaflex-552 είναι υψηλής απόδοσης ελαστικό συγκολλητικό, δομικής συναρμολόγησης με δυνατότητα πλήρωσης ανοχών, ενός συστατικού, που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex-552 δεν περιέχει ισοκυανικά συστατικά. Το Sikaflex-552 παράγεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 / 14001 και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα responsible care.

SikaFast®-5211

To Sikafast-5211 είναι ένα ταχείας ωρίμανσης εύκαμπτο σύστημα συγκόλλησης, δύο συστατικών. Βασίζεται στη τεχνολογία ADP, τεχνολογία πολυμερισμού, της Sika. Το μη ωριμασμένο Sikafast-5211 έχει υφή πάστας, καλές ιδιότητες κρέμασης και είναι μη εύφλεκτο ώστε να επιτρέπει την εύκολη και σωστή εφαρμογή του. Το Sikafast-5211 παράγε¬ται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 / 14001 και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα responsible care.

Sikaflex®-252

Το Sikaflex-252 είναι ένα ανθεκτικό συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού, που δεν κρεμάει, με μορφή πάστας που ωριμάζει με έκθεση στην ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματίσει ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex-252 παράγεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 / 14001 και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα responsible care.

Sikaflex®-221

Το Sikaflex®-221 είναι πολλαπλών εφαρμογών, σφραγιστικό/συγκολλητικό 1-συστατικού που προσφύεται καλά σε ευρεία γκάμα υποστρωμάτων, όπως μέταλλα, αστάρια μετάλλων, βαφές (2-συστατικών), κεραμικά και πλαστικά. Κατάλληλο για μόνιμα ελαστικές σφραγίσεις.