ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η ελαστικότητα και η σταθερότητα αποτελούν λέξεις κλειδιά στην κατασκευή και την επισκευή σκαφών και πλοίων, τα οποία εκτίθενται συνεχώς σε δυναμικές φορτίσεις μεταβαλλόμενης ισχύος και κατεύθυνσης εξαιτίας των ανέμων και των κυμάτων. Τα ελαστικά συγκολλητικά και σφραγιστικά της Sika, ειδικά για τον τομέα της Ναυτιλίας, προσφέρουν εξαιρετική απόδοση οπουδήποτε αυτή απαιτείται. Η ευρεία σειρά προϊόντων καλύπτει όλα τα τμήματα που απαιτούν σφράγιση αρμών καταστρώματος, επιπέδωση και συγκόλληση. Επιπλέον, ένα πλήρες εύρος συστημάτων επίστρωσης καταστρωμάτων, ηχοαπόσβεσης, μείωσης δονήσεων και προϊόντων πυροπροστασίας, θέτουν νέα πρότυπα με χαρακτηριστικά όπως το χαμηλό βάρος, η μείωση θορύβου και η θερμομόνωση.