Τεχνολογία Τσιμέντου

Τεχνολογία Τσιμέντου

Πρόσθετα Διαδικασίας Άλεσης

Πρόσθετα τσιμέντου για ευκολία στην άλεση του clinker με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.

Ενισχυτικά Απόδοσης Τσιμέντου

Πρόσθετα τσιμέντου για ενίσχυση των αντοχών του τελικού προϊόντος, προσφέροντας τη δυνατότητα οικονομικότερου σχεδιασμού σύνθεσης τσιμέντου μέσω αντικατάστασης του clinker.