Έτοιμο Σκυρόδεμα

Οι μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, απαιτούν λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις που ορίζουν οι πρώτες ύλες, η δυναμικότητα της εκάστοτε μονάδος και οι ανάγκες της περιοχής. Η σειρά προσμίκτων της Sika για μονάδες έτοιμου σκυροδέματος (RMC) καλύπτει το συγκεκριμένο ευρύ φάσμα εφαρμογών και απαιτήσεων.

Τεχνολογίες για Μονάδες Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος

Επιβραδυντές με ρευστοποιητική δράση

Πρόσμικτα Σκυροδέματος που επιβραδύνουν την εξέλιξη της ενυδάτωσης του τσιμέντου & καθυστερούν το χρόνο πήξης. Προσφέρουν και δυνατότητα μείωσης νερού ή/και ρευστοποίησης.

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Πρόσμικτα Σκυροδέματος 3ης γενιάς που προσφέρουν ιδιαίτερα βελτιωμένη εργασιμότητα του σκυροδέματος, διατήρησή της για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή/και υψηλή μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος.

Μειωτές Νερού Υψηλής Δραστικότητας / Υπερρευστοποιητές

Πρόσμικτα Σκυροδέματος που προσφέρουν βελτιωμένη εργασιμότητα του σκυροδέματος ή/και μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος.

Υπερρευστοποιητές με επιβράδυνση

Πρόσμικτα Σκυροδέματος για βελτίωση της εργασιμότητας του μείγματος και διατήρησή της.

Αποκαλουπωτικά σκυροδέματος

Αποκαλουπωτικά προϊόντα, διαφόρων χημικών βάσεων και τεχνολογιών, που επιτρέπουν την ομαλή αποκαλούπωση των στοιχείων του σκυροδέματος, μειώνουν τους χρόνους καθαρισμού καλουπιών και βελτιώνουν την αισθητική και την εμφάνιση των τελικών στοιχείων.