Προκατασκευασμένο Σκυρόδεμα

Προτεραιότητα για τη μονάδα παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων αποτελεί η ταχύτητα παραγωγής και η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Τα προιόντα της Sika (Sika ViscoCrete, Sika Rapid, Sika Pavers, Sika Separol) καλύπτουν τις παραπάνω ανάγκες για την προκατασκευή.

Τεχνολογίες για Προκατασκευασμένο Σκυρόδεμα

Αποκαλουπωτικά λάδια

Αποκαλουπωτικά λάδια που επιτρέπουν την ομαλή αποκαλούπωση των στοιχείων του σκυροδέματος και βελτιώνουν την αισθητική τους.

Βελτιωτικά Ωρίμανσης

Αντιεξατμιστικές μεμβράνες οι οποίες βοηθούν τη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος αποτρέποντας την πρόωρη ξήρανσή του και επιτρέποντας την πλήρη ενυδάτωση του τσιμέντου

Επιταχυντές Σκλήρυνσης Σκυροδέματος

Επιταχυντής ανάπτυξης πρώιμων αντοχών (πριν τις 24 ώρες), για ταχεία αποκαλούπωση.

Στεγανοποιητικά Μάζας

Επιδρώντας στο μικροπορώδες του σκυροδέματος, προσφέρουν μείωση της υδατοπερατότητας και της υδατοαπορροφητικότητας του σκυροδέματος.

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Πρόσμικτα Σκυροδέματος 3ης γενιάς που προσφέρουν ιδιαίτερα βελτιωμένη εργασιμότητα του σκυροδέματος χωρίς αύξηση του περιεχόμενου νερού ή/και υψηλή μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος για επιτάχυνση ανάπτυξης αντοχών.

Βελτιωτικά Συμπύκνωσης

Πρόσμικτα βελτίωσης της συμπύκνωσης και μειωτές εξάνθησης για ύφυγρα σκυροδέματα.

Ρυθμιστές Ιξώδους

Πρόσμικτα που αυξάνουν τη σταθερότητα και τη συνοχή του μείγματος στη νωπή φάση, καθώς και την ανοχή του στις διακυμάνσεις των πρώτων υλών.

Ίνες Σκυροδέματος

Η ανθεκτικότητα των προκατασκευασμένων στοιχείων όσον αφορά τη συστολή ξήρανσης, τη μείωση των ρηγματώσεων αλλά και την προστασία έναντι πυρκαγιάς, εξασφαλίζεται με τη χρήση των ινών προπυλενίου.

Χρωστικές Σκυροδέματος

Χρωστικές για την παραγωγή έγχρωμου σκυροδέματος. Διαθέσιμες σε 7 διαφορετικές αποχρώσεις και δύο τύπους, σκόνη και πάστα.