Εργοταξιακό Σκυρόδεμα

Το εργοταξιακό σκυρόδεμα παρασκευάζεται σε μονάδες παραγωγής στημένες ειδικά για ένα έργο, ή μπορεί να προέρχεται και από μονάδες έτοιμου σκυροδέματος. Αφορά κυρίως μεγάλα έργα ή έργα υποδομής και συνήθως είναι σκυρόδεμα υψηλών προδιαγραφών. Για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων, υψηλές αντοχές, αυξημένη εργασιμότητα και παρατεταμένη διατήρησή της, για ανθεκτικότητα και αντλησιμότητα, η Sika προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Τεχνολογίες για Εργοταξιακό Σκυρόδεμα

Αερακτικά

Υλικά που σταθεροποιούν μικρού & ομοιόμορφου μεγέθους φυσαλίδες αέρα στη μάζα του νωπού σκυροδέματος, δίνοντας τη δυνατότητα και για βελτίωση της ρεολογίας του μείγματος στη νωπή φάση, αλλά και ανθεκτικότητα του σκληρυμένου σκυροδέματος σε κύκλους πήξης-τήξης και παγολυτικά άλατα.

Αντιπαγωτικά / Επιταχυντικά

Για σκυροδετήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες όπου απαιτείται η επιτάχυνση του χρόνου πήξης ή του χρόνου σκλήρυνσης του σκυροδέματος.

Αποκαλουπωτικά σκυροδέματος

Υλικά που επιτρέπουν την ομαλή αποκαλούπωση των στοιχείων του σκυροδέματος και βελτιώνουν την αισθητική τους.

Ίνες Σκυροδέματος

Ίνες σκυροδέματος για μείωση ρηγματώσεων και της συστολής ξήρανσης.

Αναστολείς Διάβρωσης

Υλικά που παρεμποδίζουν τη διάβρωση του οπλισμού. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις έντονα διαβρωτικού περιβάλλοντος.

Βελτιωτικά Ωρίμανσης

Αντιεξατμιστικές μεμβράνες οι οποίες βοηθούν τη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος αποτρέποντας την πρόωρη ξήρανσή του και επιτρέποντας την πλήρη ενυδάτωση του τσιμέντου.

Επιβραδυντές και Ρυθμιστές Πήξης

Πρόσμικτα Σκυροδέματος που επιβραδύνουν την εξέλιξη της ενυδάτωσης του τσιμέντου & καθυστερούν το χρόνο πήξης.

Επιταχυντές Σκλήρυνσης Σκυροδέματος

Επιταχυντής ανάπτυξης πρώιμων αντοχών (πριν τις 24 ώρες), για ταχεία αποκαλούπωση.

Επιβραδυντές με Ρευστοποιητική Δράση

Πρόσμικτα Σκυροδέματος που επιβραδύνουν την εξέλιξη της ενυδάτωσης του τσιμέντου & καθυστερούν το χρόνο πήξης. Προσφέρουν και δυνατότητα μείωσης νερού ή/και ρευστοποίησης.

Πρόσθετα Πυριτικής Παιπάλης

Πρόσθετα σκυροδέματος σε μορφή σκόνης, βασισμένα στην τεχνολογία της πυριτικής παιπάλης. Προσφέρουν ιδιαίτερη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών και της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος αλλά και των ρεολογικών χαρακτηριστικών.

Στεγανοποιητικά Μάζας

Επιδρώντας στο μικροπορώδες του σκυροδέματος προσφέρουν μείωση της υδατοπερατότητας και της υδατοαπορροφητικότητας του σκυροδέματος.

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Πρόσμικτα Σκυροδέματος 3ης γενιάς που προσφέρουν ιδιαίτερα βελτιωμένη εργασιμότητα, διατήρησή της για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή/και υψηλή μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος.

Μειωτές Νερού Υψηλής Δραστικότητας / Υπερρευστοποιητές

Πρόσμικτα Σκυροδέματος που προσφέρουν βελτιωμένη εργασιμότητα του σκυροδέματος ή/και μείωση του περιεχόμενου νερού του μίγματος.

Υπερρευστοποιητές με επιβράδυνσης

Πρόσμικτα Σκυροδέματος για βελτίωση της εργασιμότητας του μείγματος και διατήρησή της.