Στεγανό Σκυρόδεμα

Το Σύστημα Στεγανού Σκυροδέματος της Sika αφορά τη δημιουργία στεγανών κατασκευών χωρίς τη χρήση μεμβρανών.
Το Σύστημα Στεγανού Σκυροδέματος της Sika γίνεται όλο και πιο δημοφιλές ως εναλλακτική λύση των συμβατικών και συνήθως χρησιμοποιούμενων συστημάτων στεγανοποίησης.
Λόγω της σημερινής αλλά και της μελλοντικής ανάγκης για μεγιστοποίηση της ευελιξίας του σχεδιασμού σε υπόγειες ή ειδικών απαιτήσεων κατασκευές/εφαρμογές, το σύστημα του Στεγανού Σκυροδέματος αποτελεί μία αποδοτική λύση, είτε πρόκειται για υπόγειους χώρους στάθμευσης, είτε για κτιριακές κατασκευές.

Συστήματα για Στεγανό Σκυρόδεμα

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Πρόσμικτα Σκυροδέματος 3ης γενιάς που προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλή μείωση του περιεχόμενου νερού και συνεπώς μείωση του συνολικού πορώδους του σκυροδέματος, μειώνοντας έτσι τη διαπερατότητά του.

Στεγανοποιητικά Μάζας

Επιδρώντας στο μικροπορώδες του σκυροδέματος, προσφέρουν μείωση της υδατοπερατότητας και της υδατοαπορροφητικότητας του σκυροδέματος.

Αποκαλουπωτικά Λάδια

Υλικά που επιτρέπουν την ομαλή αποκαλούπωση των στοιχείων του σκυροδέματος, χωρίς την πρόκληση επιφανειακών βλαβών και μειώνουν το επιφανειακό πορώδες.

Βελτιωτικά ωρίμανσης

Αντιεξατμιστικές μεμβράνες οι οποίες βοηθούν τη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος αποτρέποντας την πρόωρη ξήρανσή του και επιτρέποντας την πλήρη ενυδάτωση του τσιμέντου, με σκοπό τη μείωση επιφανειακών ρηγματώσεων.