Αυτοεπιπεδούμενο / Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα

Το Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα (ΑΣΣ) χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις σκυροδέτησης στοιχείων-κόμβων με πυκνούς οπλισμούς, για μείωση του συνολικού χρόνου σκυροδέτησης, για σκυροδέτηση πολύπλοκων γεωμετρικών σχημάτων καλουπιών, για μείωση του θορύβου και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το ΑΣΣ είναι σκυρόδεμα που αποτελείται από τις ίδιες πρώτες ύλες με το συμβατικά δονούμενο σκυρόδεμα, αλλά έχει ιδιαίτερα ρεολογικά χαρακτηριστικά και μπορεί να συμπυκνώνεται με το ίδιο βάρος του. Για την παραγωγή ΑΣΣ με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ρεολογίας, απαραίτητος θεωρείται ο σωστός αρχικός σχεδιασμός του μείγματος με χρήση προσμίκτων τεχνολογίας της Sika.

Αυτοεπιπεδούμενο / Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Πρόσμικτα Σκυροδέματος 3ης γενιάς που προσφέρουν ιδιαίτερα βελτιωμένη εργασιμότητα του σκυροδέματος, διατήρησή της για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή/και υψηλή μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος. Παράλληλα, προσδίδουν στο μείγμα την απαιτούμενη συνοχή και θιξοτροπία.

Ρυθμιστές Ιξώδους

Πρόσμικτα ή πρόσθετα τα οποία αυξάνουν τη σταθερότητα και τη συνοχή του μίγματος στη νωπή φάση, καθώς και την ανοχή του στις διακυμάνσεις των πρώτων υλών.

Αερακτικά

Υλικά που εισάγουν ελεγχόμενα μικρού & ομοιόμορφου μεγέθους φυσαλίδες αέρα στη μάζα του νωπού σκυροδέματος, δίνοντας τη δυνατότητα και για βελτίωση της ρεολογίας του μίγματος.

Πρόσθετα Πυριτικής Παιπάλης

Πρόσθετα πυριτικής παιπάλης, τα οποία αυξάνουν τη σταθερότητα και τη συνοχή του μίγματος. Επίσης, καθοριστική είναι η δράση τους για την επίτευξη υψηλών αντοχών και ανθεκτικού σκυροδέματος.

Μειωτές Συρρίκνωσης

Πρόσμικτα μείωσης της συστολής ξήρανσης και για περιορισμό των δημιουργούμενων ρωγμών. Απαραίτητα για σκυροδέματα με αυξημένη περιεκτικότητα τσιμέντου ή προσθέτων με ποζολανική δράση (π.χ. πυριτική παιπάλη).

Αποκαλουπωτικά σκυροδέματος

Αποκαλουπωτικά προϊόντα, διαφόρων χημικών βάσεων και τεχνολογιών, που επιτρέπουν την ομαλή αποκαλούπωση των στοιχείων του σκυροδέματος, μειώνουν τους χρόνους καθαρισμού καλουπιών και βελτιώνουν την αισθητική και την εμφάνιση των τελικών στοιχείων.