Τεχνολογία Γύψου

Η παραγωγική διαδικασία προϊόντων γύψου απαιτεί προϊόντα ιδιότυπων ιδιοτήτων, τα οποία να μπορούν να προσαρμοστούν στην εκάστοτε εργοστασιακή βιομηχανική παραγωγή. Βασισμένη στην καινοτόμο τεχνολογία Sika ViscoCrete, η Sika παρέχει λύσεις για μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις της παραγωγής.

Πρόσμικτα παραγωγής γύψου

Μειωτές Νερού Υψηλής Δραστικότητας / Υπερρευστοποιητές

Με χρήση της τεχνολογίας Sika ViscoCrete,τα κονιάματα βάσης γύψου μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υψηλής ρευστότητας διαθέτοντας ταυτόχρονα μειωμένο περιεχόμενο νερό. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομείται χρόνος και χρήμα από τη διαδικασία ξήρανσης των παραγόμενων προϊόντων.