ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η Sika θεωρείται ηγέτης σε παγκόσμια βάση στην επισκευή και προστασία σκυροδέματος. Η πολυετής έρευνα για την ανάπτυξη και εξέλιξη προϊόντων, σε συνδυασμό με δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας, μας έδωσαν τη δυνατότητα παροχής συστημάτων αποκατάστασης κατασκευών σκυροδέματος, οι οποίες έχουν υποστεί βλάβες λόγω διάβρωσης, δομητικής υποβάθμισης, διείσδυσης νερού, κύκλων πήξης/τήξης, σεισμικής δραστηριότητας, αλκαλοπυριτικής αντίδρασης, κ.α.