Αποκατάσταση Οπλισμένου Σκυροδέματος

Εδώ και 100 χρόνια η Sika έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα αποκατάστασης οπλισμένου σκυροδέματος, με αναφορές έργων ήδη από το 1920. Η γκάμα προϊόντων της Sika παρέχει όλα τα απαραίτητα προϊόντα για την αποκατάσταση της κατασκευής σας, όλα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.

Συστήματα Αποκατάστασης Οπλισμένου Σκυροδέματος

Αντιδιαβρωτική Προστασία Χαλύβδινου Οπλισμού

Η προστασία του χαλύβδινου οπλισμού επιτυγχάνεται με ειδικά κονιάματα που περιέχουν ενεργά συστατικά αναστολέα διάβρωσης. Επίσης η ειδική τους σύνθεση με πολυμερή τα καθιστά κατάλληλα και σαν γέφυρα πρόσφυσης. Πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 7.

Γέφυρα Πρόσφυσης

Προϊόντα που ενεργούν ως γέφυρα πρόσφυσης χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που πρέπει να επαυξηθεί η συγκολλητική συμπεριφορά των επισκευαστικών υλικών στο υπόστρωμα. Η Sika παρέχει προϊόντα για μικρής και μεγάλης κλίμακας επισκευές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7.

Έγχυτα Επισκευαστικά Κονιάματα

Για την αποκατάσταση της γεωμετρίας των δομικών μελών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, με χρήση καλουπιού, απαιτούνται έγχυτα κονιάματα υψηλής ρευστότητας και σταθερής διόγκωσης. Τα προϊόντα της Sika πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 3.

Επισκευαστικά Κονιάματα Εφαρμογής με Μυστρί

Για την αποκατάσταση της γεωμετρίας των δομικών μελών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, με χρήση μυστριού, απαιτούνται θιξοτροπικά κονιάματα, υψηλών αντοχών τα οποία να παρουσιάζουν σταθερότητα σε πάχη μέχρι και 10 cm. Τα προϊόντα της Sika πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 3.

Επισκευαστικά Κονιάματα Εφαρμογής με Αντλίες

Για την αποκατάσταση της γεωμετρίας των δομικών μελών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, με χρήση αντλιών, απαιτούνται θιξοτροπικά κονιάματα, υψηλών αντοχών, τα οποία να μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλα πάχη έως και 10 cm και να έχουν υψηλή εργασιμότητα ώστε να είναι εκτοξεύσιμα με αντλίες. Τα προϊόντα της Sika πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 3.

Επιστρώσεις Εξομάλυνσης/Προστασίας

Για την εξυγίανση και την προστασία επιφανειών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, απαιτούνται τσιμεντοειδείς επιστρώσεις τροποποιημένες με πολυμερή, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή προστασία με πολύ μικρά πάχη υλικού. Τα προϊόντα της Sika πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 2.