Προστασία Οπλισμένου Σκυροδέματος

Η Sika θεωρείται η κορυφαία εταιρεία σε παγκόσμια βάση στον τομέα της επισκευής και προστασίας σκυροδέματος. Η πολυετής γνώση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας, μας έχουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε συστήματα προστασίας οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία περιλαμβάνουν έτοιμα κονιάματα, βαφές προστασίας και υδροφοβισμού.

Συστήματα Προστασίας Οπλισμένου Σκυροδέματος

Επιστρώσεις Εξομάλυνσης/Προστασίας

Για την εξυγίανση και την προστασία επιφανειών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, απαιτούνται τσιμεντοειδείς επιστρώσεις τροποποιημένες με πολυμερή, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή προστασία με πολύ μικρά πάχη υλικού. Τα προϊόντα της Sika πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 2.

Υδροφοβισμός

Ο υδροφοβισμός σε απορροφητικά υποστρώματα, όπως το σκυρόδεμα, με τεχνολογίες σιλοξάνης και σιλανίου, είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Η μείωση της απορρόφησης του νερού και των ρύπων επιτυγχάνεται δίχως να επηρεάζεται η διαπνοή της κατασκευής, καθώς και η τελική της εμφάνιση. Τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 – 2.

Βαφές Προστασίας

Για υψηλή ανθεκτικότητα των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων και χρόνιας φθοράς, απαιτούνται προστατευτικές βαφές που μειώνουν σημαντικά το ρυθμό και το βάθος της ενανθράκωσης, καθώς και την επίδραση άλλων διαβρωτικών παραγόντων όπως είναι τα χλωριόντα. Πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 2.