Αντιδιαβρωτική Προστασία Χαλύβδινου Οπλισμού

Αντιδιαβρωτική Προστασία Χαλύβδινου Οπλισμού

Επαλειφόμενα με Αναστολείς Διάβρωσης

Οι τεχνολογίες των αναστολέων διάβρωσης έχουν ως σκοπό με τη δράση τους τόσο να καθυστερούν την έναρξη, όσο και να περιορίζουν το ρυθμό εξέλιξης της διάβρωσης του χάλυβα. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται τόσο ως πρόσθετα σε μορφή σκόνης σε κονιάματα προστασίας του χαλύβδινου οπλισμού, τεχνολογίας Sika MonoTop, ή SikaTop Armatec, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - Μέρος 7, όσο και σαν αμιγώς υγρά διαλύματα, τεχνολογίας Sika FerroGard, τα οποία διεισδύουν στο σκυρόδεμα χωρίς την καθαίρεσή του και προστατεύουν τον οπλισμό δημιουργώντας μια προστατευτική στρώση στην επιφάνεια του χάλυβα.

Γαλβανική και Καθοδική Προστασία

Η μέθοδος της γαλβανικής προστασίας καθίσταται εφικτή με χρήση θυσιαζόμενων ανοδίων. Η άνοδος των ανοδίων διαβρώνεται γρηγορότερα από ότι ο οπλισμός, αποτρέποντας τη γαλβανική διάβρωση και επιτυγχάνοντας έλεγχό της.

Αναστολείς Διάβρωσης δια Εμποτισμού

Οι αναστολείς διάβρωσης δια εμποτισμού εφαρμόζονται επιφανειακά και στόχο έχουν την προστασία του χαλύβδινοε οπλισμού σκυροδέματος. Αναστέλλουν την έναρξη της διάβρωσης και μειώνουν το ρυθμό της. Η εφαρμογή τους είναι εύκολη, είτε με ψεκασμό, είτε με πινέλο.