Επίστρωση Δαπέδου

Οι σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι εμπορικοί και αποθηκευτικοί χώροι, οι περιοχές διακίνησης προϊόντων, οι χώροι παραγωγής και επεξεργασίας, οι χώροι υψηλής υγιεινής, κ.τ.λ. επιβάλλουν την εγκατάσταση δαπέδων ικανών να ανταπεξέλθουν σε έντονες μηχανικές, χημικές και θερμικές καταπονήσεις, πληρώντας ταυτόχρονα ανάγκες αντιολισθηρότητας, υγιεινής και ενδεχομένως υψηλής αισθητικής. Οι λύσεις με συστήματα Sikafloor® προσφέρουν ευρεία δυνατότητα χρωματικών επιλογών, μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά πάχη και δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης ποικίλων τελικών επιφανειών. Έχουμε εξελίξει συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια ζωής της κατασκευής, τις λειτουργικές της ανάγκες, τους κατασκευαστικούς αρμούς, τις συνδέσεις δαπέδου-τοίχου, τον τελικό σχεδιασμό της επιφάνειας και τις λεπτομέρειες τοποθέτησης.