Βιομηχανία Ηλεκτρονικών

Συστήματα Ρητινούχων Επιστρώσεων Δαπέδου

Αυτοεπιπεδούμενες Αντιστατικές Επιστρώσεις (ESD)

Αυτοεπιπεδούμενες, ηλεκτροστατικές, αντιστατικές εποξειδικές επιστρώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις IEC 61340, για περιοχές με κίνδυνο φαινομένου ηλεκτροστατικής εκκένωσης, με απαιτήσεις για χαμηλό ηλεκτροστατικό φορτίο (παραγωγή τάσης σώματος <100V) και αντιστατική επιφάνεια δαπέδου, όπως αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες και χώρους επεξεργασίας, συναρμολόγησης, εγκατάστασης και συσκευασίας ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κ.τ.λ.

Αυτοεπιπεδούμενες Αγώγιμες Επιστρώσεις (ECF)

Αυτοεπιπεδούμενες, ηλεκτροστατικές, αγώγιμες εποξειδικές επιστρώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις IEC 61340, για περιοχές που υπόκεινται σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις σε χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, ιδιαίτερα κατάλληλο για χώρους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χώρους φόρτισης συσσωρευτών, χώρους με εξοπλισμό CNC, κ.τ.λ.