Βιομηχανία Υψηλής Αποστείρωσης / Υγιεινής/ Φαρμάκων

Συστήματα Ρητινούχων Επιστρώσεων Δαπέδου

Λεία Eπίστρωση, Χαμηλής Εκπομπής Πτητικών

Λεία επίστρωση χαμηλών εκπομπών πτητικών για χώρους υψηλής αποστείρωσης (clean rooms), στη βιομηχανία ηλεκτρονικών, φαρμάκων, τροφίμων, ποτών και στην ιατρική.

Λεία, Αγώγιμη Eπίστρωση, Χαμηλής Εκπομπής Πτητικών

Λεία, αγώγιμη επίστρωση χαμηλών εκπομπών πτητικών για χώρους υψηλής αποστείρωσης (clean rooms), στη βιομηχανία ηλεκτρονικών, φαρμάκων, τροφίμων, ποτών και στην ιατρική.