Βιομηχανία Παραγωγής και Επεξεργασίας (Ξηροί Χώροι)

Συστήματα Ρητινούχων Επιστρώσεων Δαπέδου

Ανάγλυφη Έγχρωμη Άκαμπτη Επίστρωση

Έγχρωμη ανάγλυφη επίστρωση εφαρμογής με ρολό για χώρους παραγωγής και επεξεργασίας ξηρής διαδικασίας για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα με κανονική έως μεσαία καταπόνηση φορτίων.

Λεία, Έγχρωμη, Άκαμπτη Αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση

Λεία, έγχρωμη, άκαμπτη αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση για χώρους παραγωγής και επεξεργασίας ξηρής διαδικασίας για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα με κανονική έως μεσαία καταπόνηση φορτίων.