Βιομηχανία Παραγωγής και Επεξεργασίας (Υγροί Χώροι)

Συστήματα Ρητινούχων Επιστρώσεων Δαπέδου

Ανάγλυφη Έγχρωμη Άκαμπτη Επίστρωση

Έγχρωμη ανάγλυφη επίστρωση εφαρμογής με ρολό για χώρους παραγωγής και επεξεργασίας υγρής διαδικασίας για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα με κανονική έως μεσαία καταπόνηση φορτίων.

Έγχρωμη Άκαμπτη Επίστρωση με Επίπαση

Έγχρωμη άκαμπτη αντιολισθηρή επίστρωση για χώρους παραγωγής και επεξεργασίας υγρής διαδικασίας για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα με κανονική έως μεσαία καταπόνηση φορτίων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ

Κονίαμα Υψηλών Αντοχών

Κονίαμα δαπέδου έντονης καταπόνησης, υψηλών αντοχών, εύκολης εφαρμογής για βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, σε υγρές ή ξηρές περιοχές επεξεργασίας, ψυγεία και καταψύκτες, περιοχές που υπόκεινται σε θερμικό σοκ.

Κονίαμα Μεσαίας Αντοχής σε Καταπόνηση

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα δαπέδου εύκολης εφαρμογής για βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, σε υγρές ή ξηρές περιοχές επεξεργασίας, ψυγεία και καταψύκτες, περιοχές που υπόκεινται σε θερμικό σοκ.