Βιομηχανία Χημικών

Συστήματα Ρητινούχων Επιστρώσεων Δαπέδου

Ελαστική Αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση Υψηλής Χημικής Αντοχής

Ελαστική επίστρωση προστασίας για περιοχές που υπόκεινται σε χημικές καταπονήσεις και τάσεις ρηγμάτωσης.

Αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση Υψηλής Χημικής Αντοχής

Λεία αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση προστασίας για περιοχές που υπόκεινται σε υψηλές χημικές καταπονήσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ

Κονίαμα Υψηλών Αντοχών

Κονίαμα δαπέδου έντονης καταπόνησης, υψηλών αντοχών, εύκολης εφαρμογής για βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, σε υγρές ή ξηρές περιοχές επεξεργασίας, ψυγεία και καταψύκτες, περιοχές που υπόκεινται σε θερμικό σοκ.

Κονίαμα Μεσαίας Αντοχής σε Καταπόνηση

Κονίαμα δαπέδου μέτριας καταπόνησης, εύκολης εφαρμογής για βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, σε υγρές ή ξηρές περιοχές επεξεργασίας, ψυγεία και καταψύκτες, περιοχές που υπόκεινται σε θερμικό σοκ.