Χώροι Αποθήκευσης

Συστήματα Ρητινούχων Επιστρώσεων Δαπέδου

Υδατοδιαλυτή Έγχρωμη Επίστρωση Εφαρμογής με Ρολό

Έγχρωμη, υδατοδιαλυτή, εποξειδική βαφή για σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, συστήματα με επίπαση και εποξειδικά κονιάματα καλή χημική και μηχανική αντοχή για χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Ανάγλυφη Έγχρωμη Άκαμπτη Επίστρωση

Έγχρωμη, ανάγλυφη επίστρωση εφαρμογής με ρολό για χώρους αποθήκευσης, χώρους παραγωγής και επεξεργασίας, σταθμούς αυτοκινήτων σε επιφάνειες σκυροδέματος.

Λεία, Έγχρωμη, Άκαμπτη Αυτοεπιπεδούμενη Επίστρωση

Λεία, έγχρωμη, άκαμπτη, αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση για χώρους αποθήκευσης, χώρους παραγωγής και επεξεργασίας για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα με κανονική έως μεσαία καταπόνηση φορτίων.

Ψυγεία (> -10 °C) Έγχρωμα Κονιάματα με Επίπαση

Άκαμπτα, έγχρωμα συστήματα με επίπαση για αποθηκευτικούς χώρους παραγωγής και επεξεργασίας για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα με κανονική έως μεσαία καταπόνηση φορτίων.

Κατάψυξη/ Απότομη ψύξη (>-20°C) Λείο Σκληρό-Ελαστικό Κονίαμα

Πολυουρεθανική αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση και βαφή σφράγισης, εύκαμπτη για τελική επίστρωση με επίπαση με ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών για χώρους επεξεργασίας υγρής διαδικασίας, καταστρώματα χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, ράμπες φόρτωσης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ

Κατάψυξη/Απότομη ψύξη( > -40 °C) Κονίαμα Υψηλών Αντοχών

Κονίαμα δαπέδου έντονης καταπόνησης, υψηλών αντοχών, εύκολης εφαρμογής για βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, σε υγρές ή ξηρές περιοχές επεξεργασίας, ψυγεία και καταψύκτες, περιοχές που υπόκεινται σε θερμικό σοκ.

Συστήματα Τσιμεντοειδών Επιστρώσεων Δαπέδου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΦΡΑΓΜΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ‘ΦΡΕΣΚΟ’ Ή ΝΩΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Τσιμεντοειδές, εποξειδικό, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα τριών συστατικών για επιστρώσεις δαπέδων ως προσωρινό φράγμα υγρασίας (ελάχ.πάχος 2 mm) επιτρέποντας την εφαρμογή Εποξειδικών, Πολυουρεθανικών και (PMMA) δαπέδων σε ξηρά υποστρώματα, υποστρώματα με υψηλό ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας, ακόμη και σε φρέσκο σκυρόδεμα.

Μονολιθικό Φινίρισμα Επιφάνειας

Μονολιθικό φινίρισμα επιφάνειας με χρήση κατάλληλου ρευστοποιητή, έγχρωμου επιφανειακού σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος και βελτιωτικού ωρίμανσης για την αντιμετώπιση της επιφανειακής ξήρανσης και των φαινομένων ρηγμάτωσης.