Χώροι Στάθμευσης

Συστήματα Ενδιάμεσης Στάθμης

Υψηλής Απόδοσης Άκαμπτο Σύστημα Με επίπαση

Έγχρωμο, ανάγλυφο, εποξειδικό σύστημα, για εσωτερικά καταστρώματα χώρων στάθμευσης.

Εύκαμπτο Σύστημα Με Επίπαση

Έγχρωμο πολυουρεθανικό σύστημα, για εσωτερικά και εξωτερικά καταστρώματα χώρων στάθμευσης. Συμμορφώνεται σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο (OS 13) και με το DIN V 18026.

Υψηλής Απόδοσης Σύστημα Με Δυνατότητα Γεφύρωσης Ρωγμών

Υψηλής απόδοσης εύκαμπτο, πολυουρεθανικό σύστημα με επίπαση για υπόγειους χώρους στάθμευσης, εσωτερικά και εξωτερικά καταστρώματα. Συμμορφώνεται σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο (OS 11b).

Συστήματα Εκτεθειμένης Στάθμης

Εγχρωμο Σύστημα Υψηλής Ευκαμψίας Με Επίπαση

Σκληρό ελαστικό σύστημα πολυουρεθάνης, με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών, για αντιολισθητικές επιστρώσεις, τελικές επιφάνειες κυκλοφορίας σε καταστρώματα χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και γεφυρών, πιστοποιημένο σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο (OS 13).

Εγχρωμο Σύστημα Υψηλής Ευκαμψίας

Υψηλής ελαστικότητας πολυουρεθανικό σύστημα, με δυνατότητα γεφύρωσης στατικών και δυναμικών  ρωγμών, έως και -20°C, για καταστρώματα οροφής και εκτεθειμένες περιοχές, πιστοποιημένο σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο (OS 11b).

Συστήματα Στάθμης Υπογείου

Επιφανειακή Σκλήρυνση Σκυροδέματος

Μονολιθικό φινίρισμα επιφάνειας με χρήση κατάλληλου ρευστοποιητή, έγχρωμου επιφανειακού σκληρυντή δαπέδων σκυροδέματος και βελτιωτικού ωρίμανσης για την αντιμετώπιση της επιφανειακής ξήρανσης και των φαινομένων ρηγμάτωσης.

Προσωρινό Φράγμα Υγρασίας

Προσωρινό φράγμα υγρασίας και επιφανειακή εποξειδική επίστρωση σε ξηρά υποστρώματα, με υψηλό ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας, ακόμη και σε φρέσκο σκυρόδεμα.

Άκαμπτο Έγχρωμο Σύστημα Με Επίπαση

Υψηλής απόδοσης, άκαμπτο έγχρωμο εποξειδικό σύστημα με επίπαση για υπόγειους χώρους στάθμευσης και εσωτερικά καταστρώματα με υψηλή αντοχή σε απότριψη.