Χύτευση

Έγχυτα Κονιάματα

Έγχυτα Κονιάματα Τσιμεντοειδούς Βάσης

Τα έγχυτα τσιμεντοειδή κονιάματα τεχνολογίας SikaGrout®, είναι κατάλληλα για εφαρμογές ακριβείας, όπως έδραση μεταλλικών κτιρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού, εφεδράνων σε γέφυρες και σεισμικές μονώσεις κτιρίων. Η ελεγχόμενη διόγκωση/συρρίκνωση αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή αυτών των υλικών. Η εξαιρετική ρευστότητά τους διασφαλίζει ευκολία στην εφαρμογή.

Έγχυτα Κονιάματα Εποξειδικής Βάσης

Τα έγχυτα εποξειδικά κονιάματα, βασίζονται σε συνδυασμό εποξειδικής ρητίνης και ειδικών αδρανών, ώστε να διατηρούν τόσο τις ιδιότητες των ρητινών όσο και των αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων. Τα χαρακτηριστικά τους είναι κατάλληλα σε εφαρμογές όπου υπάρχει έντονη μηχανική και χημική καταπόνηση.

Έγχυτα Κονιάματα Πολυουρεθανικής Βάσης - Τεχνολογίας Icosit

Η τεχνολογία Icosit είναι σχεδιασμένη για τη στερέωση, συγκόλληση και σφράγιση μεμονωμένων βάσεων ή συνεχών σιδηροτροχιών, όπου ασκούνται υψηλής έντασης φορτία, όπως σε γραμμές αστικών συρμών, γερανούς, γερανογέφυρες. Επίσης είναι ιδανικά υλικά για στερέωση μηχανών, καθώς μειώνουν σημαντικά τις δονήσεις που δημιουργούνται κατά τη λειτουργίας τους.