Ενεμάτωση

Οι ρωγμές και οι αστοχίες κατά τη σφράγιση αρμών, μπορούν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων, όπως η καθίζηση, οι θερμικές καταπονήσεις, η εξαρχής ελαττωματική κατασκευή και η καθημερινή χρήση της κατασκευής. Από τα κρίσιμα αυτά σημεία μπορεί να διεισδύσει νερό, το οποίο να επιτεθεί στην ίδια την κατασκευή ή και να αποτρέψει εντελώς τη χρήση της.

Τα συστήματα ενεματώσεων της Sika μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σφραγίσουν κατασκευές που φέρουν νερό, αλλά και να στεγανοποιήσουν κατασκευές σε περιπτώσεις διαρροών, δημιουργώντας «μανδύα» πίσω από την κατασκευή.

Τα συστήματα ενεματώσεων της Sika μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε νέες κατασκευές, για να σφραγίσουν αρμούς μέσω ακροφυσίων με τη χρήση αντλιών. Η γκάμα ενεμάτων της Sika περιλαμβάνει μεγάλο εύρος πολυουρεθανικών, εποξειδικών, ακρυλικών και τσιμεντοειδών υλικών, η οποία συμπληρώνεται από ακροφύσια, σωληνίσκους, αντλίες και άλλα βοηθητικά υλικά.

Επειδή η αποκατάσταση της στεγανότητας της κατασκευής μέσω διαδικασίας ενεμάτωσης πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους εργολάβους, η Sika προσφέρει άμεση τεχνική υποστήριξη, τόσο μέσω καθοδήγησης για την επιλογή των κατάλληλων υλικών, όσο και μέσω υποστήριξης επί τόπου στο έργο.