Σωληνίσκοι Ενεμάτωσης Κατασκευαστικών Αρμών

Σωληνίσκοι Ενεμάτωσης

Σωληνίσκοι Ενεμάτωσης

Τα συστήματα SikaFuko προσφέρουν μία μοναδική λύση στεγανοποίησης κατασκευαστικών αρμών ενώ ταυτόχρονα αποτελούν μία λύση συντήρησης και εξασφάλισης της στεγανοποίησης των αρμών.