Εργαλεία / Εξοπλισμός

Αντλίες και Ακροφύσια

Αντλίες και Ακροφύσια

Η Sika προσφέρει μεγάλη δυνατότητα επιλογών ακροφυσίων ενεμάτωσης (Packers) και αντλιών ενεμάτων (Pumps)