Κατασκευές Ειδικών Έργων

Σφραγιστικά Ειδικών Απαιτήσεων

Σφραγιστικά Ειδικών Απαιτήσεων

Για εξειδικευμένες ελαστικές σφραγίσεις αρμών, όπως σε βιομηχανικούς χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων, δεξαμενές επεξεργασίας λυμάτων, διαδρόμους σε αερολιμένες, κ.α., απαιτούνται υλικά που να πληρούν ισχύοντα διεθνή πρότυπα.