Σφράγιση Κοιλοτήτων και Αρμών με Διογκούμενους Αφρούς

Διογκούμενοι Αφροί Πολυουρεθάνης

Διογκούμενοι Αφροί Πολυουρεθάνης

Για πλήρωση και σταθεροποίηση σε αρμούς συνδέσεων γύρω από κασώματα σε παράθυρα και πόρτες, σωληνώσεις, εγκαταστάσεις εξοπλισμού αλλά και για κάθε μορφής κοιλότητες, οι ενός συστατικού διογκούμενοι αφροί πολυουρεθάνης προσφέρουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις με ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες.