Κολυμβητικές Δεξαμενές (Πισίνες)

Σφραγιστικά Κολυμβητικών Δεξαμενών

Σφραγιστικά Κολυμβητικών Δεξαμενών

Για τη σφράγιση αρμών σε κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), καθώς και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων με μόνιμη ή προσωρινή παρουσία νερού, η τεχνολογία των σφραγιστικών σιλικόνης αποτελεί την πλέον ανθεκτική λύση. Επίσης, η τεχνολογία σφραγιστικών πολυουρεθάνης (PU) συμπληρώνει τα σφραγιστικά αρμών σε μια εξίσου απαιτητική εφαρμογή όπως αυτή στους χώρους με ξύλινα καταστρώματα.