Πυράντοχα Σφραγιστικά

Πυράντοχα Σφραγιστικά

Πυράντοχα Σφραγιστικά

Σε περιπτώσεις προδιαγραφών για προϊόντα με ειδική αντοχή σε θερμότητα και φωτιά, όπως για παράδειγμα σε πυράντοχα εξαρτήματα όλων των ειδών, σωλήνες, χρηματοκιβώτια, κ.α. χρησιμοποιούνται ειδικά σφραγιστικά που πληρούν τις εκάστοτε απαιτήσεις.