Βελτίωση Κονιαμάτων

Βελτιωτικά Κονιαμάτων

Βελτιωτικά Κονιαμάτων

Πρόσμικτα κονιαμάτων για βελτίωση των χαρακτηριστικών τους σε νωπή και σκληρυμένη φάση. Η προσθήκη υγρών προσμίκτων σε κονιάματα ή επιχρίσματα, προσφέρει βελτίωση της εργασιμότητας, της πρόσφυσης, της στεγανότητας, της ανθεκτικότητας έναντι χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και της αντοχής τους. Κατάλληλα για μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Ίνες κονιαμάτων

Ίνες κονιαμάτων

Οι συνθετικές μικροΐνες πολυπροπυλενίου προσφέρουν στο σκυρόδεμα αυξημένη ανθεκτικότητα στη σκληρυμένη φάση, βελτιώνοντας την αντοχή του σε κρούση και τη στεγανότητά του σκληρυμένου, ενώ επίσης μειώνου τις ρηγματώσεις κατά την ξήρανση.