Προστασία Σκυροδέματος / Επιχρίσματος

Συστήματα Βαφών Προστασίας για Σκυρόδεμα/Επιχρίσματα

Συστήματα Βαφών Προστασίας για Σκυρόδεμα/Επιχρίσματα

Για υψηλή ανθεκτικότητα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι διαβρωτικών παραγόντων και χρόνιας φθοράς, απαιτούνται προστατευτικές βαφές που μειώνουν σημαντικά το ρυθμό και το βάθος της ενανθράκωσης, καθώς την επίδραση άλλων διαβρωτικών παραγόντων όπως είναι τα χλωριόντα.

Συστήματα Βαφών Επιχρισμάτων

Για την επίστρωση σε εξωτερικές επιφάνειες όπως σοβάδες, σκυρόδεμα, τοιχοποία αλλά και για την επικάλυψη παραδοσιακών ή μεγάλης διαπνοής υποστρωμάτων, απαιτούνται κατάλληλες προστατευτικές βαφές με δυνατότητα υψηλής διαπνοής και καλή χρωματική σταθερότητα, που να αποτρέπουν τη δημιουργία μούχλας.