Αντιδιαβρωτική Προστασία Μετάλλου

Συστήματα Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Μετάλλου

Συστήματα Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Μετάλλου

Για υψηλή ανθεκτικότητα μεταλλικών κατασκευών, όπως σωληνώσεις, γέφυρες, όψεις κτιρίων, στέγες, πυλώνες, σιλό, μεταλλικά βάθρα, δεξαμενές, κ.α. έναντι διαβρωτικών παραγόντων σε περιπτώσεις έκθεσης σε βιομηχανικό, αστικό ή θαλασσινό περιβάλλον, απαιτούνται κατάλληλες προστατευτικές βαφές, που να παρέχουν εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία είτε σε κανονικό, είτε σε γαλβανισμένο χάλυβα.