Προστασία έναντι Φωτιάς

Κονιάματα Προστασίας έναντι Φωτιάς

Κονιάματα Προστασίας έναντι Φωτιάς

Τα κονιάματα τεχνολογίας Sikacrete είναι τσιμεντοειδούς βάσης, υγρής εκτόξευσης, ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές πυροπροστασίας. Περιέχουν φυλλοπυριτικά αδρανή, τα οποία παρουσιάζουν αντοχή σε θερμότητα προερχόμενη από καύση υδρογονανθράκων. Το πάχος της στρώσης πυροπροστασίας εξαρτάται από την προδιαγραφόμενη πυραντίσταση. Οι εξαιρετικές ιδιότητες τους επιτρέπουν σημαντική μείωση του απαιτούμενου πάχους της στρώσης πυροπροστασίας.

Πυράντοχα Σφραγιστικά

Πυράντοχα Σφραγιστικά

Σε περιπτώσεις προδιαγραφών για προϊόντα με ειδική αντοχή σε θερμότητα και φωτιά, όπως για παράδειγμα σε πυράντοχα εξαρτήματα όλων των ειδών, σωλήνες, χρηματοκινώτια, κ.α. χρησιμοποιούνται ειδικά σφραγιστικά που πληρούν τις εκάστοτε απαιτήσεις.