Προστασία έναντι Χημικής Προσβολής

Συστήματα Προστασίας έναντι Χημικής Προσβολής

Συστήματα Προστασίας έναντι Χημικής Προσβολής

Τα προϊόντα προστασίας της Sika έναντι χημικής προσβολής, προσφέρουν συστήματα με αντοχή σε απότριψη και κρούση, για χρήση σε περιπτώσεις κανονικής έως πολύ έντονης χημικής προσβολής. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλή ανθεκτικότητα και προστασία σε επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, μετάλλου και αλουμινίου σε δεξαμενές αποθήκευσης, σιλό, χώρους συγκέντρωσης υγρών ασφαλείας / υπερχείλισης ρυπαντικών υγρών, χώρους επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, επεξεργασίας λυμάτων, εργοστάσια παραγωγής χημικών, φαρμακευτικών και γεωργικών προϊόντων (λιπάσματα), βιομηχανίες εμφιάλωσης, κ.α.