Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Sika ThermoCoat®-1/3 HS

Το Sika ThermoCoat®-1/3 HS είναι 1-συστατικού, τσιμεντοειδές, ινοπλισμένο κονίαμα, κατάλληλο για επικόλληση και επίχριση θερμομονωτικών πλακών με εγκιβωτισμό πλέγματος σύμφωνα με ETAG 004.

Sika ThermoCoat®-100 Pro

Το Sika ThermoCoat®-100 Pro είναι έτοιμο προς χρήση, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, κατάλληλο για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών και επίχρισή τους με εγκιβωτισμό πλέγματος.

Sika ThermoCoat® Easy

Το Sika ThermoCoat® Easy είναι έτοιμο προς χρήση, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, κατάλληλο για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών και επίχρισή τους με εγκιβωτισμό πλέγματος.

Sika ThermoCoat®-2 HS

Οι Sika® ThermoCoat-2 HS είναι πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης με υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες, οι οποίες παραμένουν ανεπηρέαστες στη διάρκεια του χρόνου.

Sika ThermoCoat®-4 HS

Το Sika ThermoCoat®-4 HS είναι υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική επίστρωση, κατάλληλο για ενίσχυση της στρώσης του βασικού επιχρίσματος σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Sika ThermoCoat®-5 HS Primer

Το Sika ThermoCoat®-5 HS Primer είναι γενικής χρήσης, έγχρωμο, υδατικής βάσης αστάρι, κατάλληλο για επιχρίσματα σε μορφή πάστας και την τελική στρώση φινιρίσματος συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Sika ThermoCoat®-5 HS

Το Sika ThermoCoat®-5 HS είναι ακρυλικής βάσης, έτοιμη για χρήση, υδατοαπωθητική πάστα, για χρήση ως τελικό επίχρισμα και προστατευτική επίστρωση. Είναι διαθέσιμη σε διάφορους τύπους που ποικίλουν στην κοκκομετρία και προσδίδουν διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα στην τελική επιφάνεια.

Sika ThermoCoat®-5 HS Silic

Το Sika ThermoCoat®-5 HS Silic είναι σιλικονούχα, έτοιμη για χρήση, υδατοαπωθητική πάστα, για χρήση ως τελικό επίχρισμα και προστατευτική επίστρωση. Είναι διαθέσιμη σε διάφορους τύπους που ποικίλουν στην κοκκομετρία και προσδίδουν διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα στην τελική επιφάνεια.