Σταθεροποίηση Υποστρώματος

Σταθεροποίηση Υποστρώματος

Σταθεροποίηση Υποστρώματος

Για την προστασία έναντι υγρασίας, αλάτων και μούχλας και τη σταθεροποίηση δια εμποτισμού σε επιχρισμένες ή επενδυμένες επιφάνειες, τούβλα και πέτρες, απαιτούνται προϊόντα με ικανότητα διείσδυσης στο υπόστρωμα, τα οποία να σχηματίζουν διάφανο φράγμα υγρασίας, τόσο για εσωτερικές όσο και εξωτερικές εφαρμογές.