Προστασία έναντι Ανοδικής Υγρασίας

Προστασία έναντι Ανοδικής Υγρασίας

Προστασία έναντι Ανοδικής Υγρασίας

Για την αποκατάσταση τοιχοποιιών που έχουν προσβληθεί από υγρασία, η προστασία με την τεχνολογία SikaMur® παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα μεγάλης διαπνοής. Το σύστημα με εφαρμογή κονιάματος και το τελικό φινίρισμα με κονίαμα SikaMur®, εξασφαλίζει τη διάχυση και την εκτόνωση των υδρατμών, χάρις στην εσωτερική δομή του. Επιπλέον επιτρέπεται η βαφή των επιχρισμάτων με αντίστοιχα συστήματα μεγάλης διαπνοής και η αντιμετώπιση φαινομένων ανοδικής υγρασίας με έλεγχό της μέσω της ενεμάτωσης υλικού σιλανικής βάσεως, δημιουργώντας έτσι ένα φράγμα προστασίας.