Συστήματα Προστασίας Επιφανειών

Προϊόντα - Προστατευτικές Βαφές

Σταθεροποίηση υποστρώματος

Για την προστασία έναντι υγρασίας, αλάτων και μούχλας και τη σταθεροποίηση δια εμποτισμού σε επιχρισμένες ή επενδυμένες επιφάνειες, τούβλα και πέτρες, απαιτούνται προϊόντα με ικανότητα διείσδυσης στο υπόστρωμα, τα οποία να σχηματίζουν διάφανο φράγμα υγρασίας, τόσο για εσωτερικές όσο και εξωτερικές εφαρμογές.

Προστασία έναντι Ανοδικής Υγρασίας

Για την αποκατάσταση τοιχοποιιών που έχουν προσβληθεί από υγρασία, η προστασία με την τεχνολογία SikaMur® παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα μεγάλης διαπνοής. Το σύστημα με εφαρμογή κονιάματος και το τελικό φινίρισμα με κονίαμα SikaMur®, εξασφαλίζει τη διάχυση και την εκτόνωση των υδρατμών, χάρις στην εσωτερική δομή του. Επιπλέον επιτρέπεται η βαφή των επιχρισμάτων με αντίστοιχα συστήματα μεγάλης διαπνοής και η αντιμετώπιση φαινομένων ανοδικής υγρασίας με έλεγχό της μέσω της ενεμάτωσης υλικού σιλανικής βάσεως, δημιουργώντας έτσι ένα φράγμα προστασίας.